Nightline 2018

Live:
Silvana Imam (SE)
Selbstlaut (AT)
Tents (AT)
BASSTRACE (AT) mit Damask, Dubnius, Isonoe, Ronya, Nobody,
Scooped, Ronin Saedi, The Zion Archives & Visuals by Syrup Visuals
L.A. Salami (GB)
FEMME DMC (AT)

DJs:
Kapazunda (AT)
MaDa-me (AT)
HVL (Bassiani/Horoom, Tiflis/GE)
Therese Terror (femdex, AT)
DearNo (Shash Rec., AT)
Girl Jam (AT)
Joja (AT)

Kuratoren/Curators: corridor (Anatol Bogendorfer und Andreas Mayrhofer)